Arbeidsdeskundige toetsing

Als bij re-integratie van een zieke werknemer na circa een jaar nog niet duidelijk is of terugkeer in eigen werk haalbaar is, is het van belang dat u als werkgever tijdig bepaalt of er andere interventies ingezet kunnen worden die leiden tot terugkeer naar (eigen of ander) werk. Daarbij zijn vier opties mogelijk:

  • terugkeer in eigen werk is binnen de termijn van twee jaar mogelijk;
  • het eigen werk kan dusdanig worden aangepast of er kunnen aanpassingen worden gedaan waardoor hervatting mogelijk is;
  • er is binnen het bedrijf ander passend werk aan te bieden;
  • er zijn geen mogelijkheden bij de eigen werkgever en er dient gezocht te worden naar werkhervatting elders (het zogenaamde tweede spoor).

Het kan daarbij gaan om aanpassingen in het eigen werk, passende functies binnen uw bedrijf of zoeken naar werk bij een andere werkgever indien de eerste twee opties niet voor handen zijn.

Door middel van een gesprek met de werkgever en de werknemer, de beoordeling van de huidige werkplek en een analyse van de overige werkplekken bij de werkgever, beoordeelt de arbeidsdeskundige in een heldere rapportage het re-integratietraject en komt de arbeidsdeskundige met praktische adviezen over het voortzetten van de re-integratie. Indien het advies wordt gegeven een tweede spoor in te zetten, kan Terzet u daarbij tevens behulpzaam zijn. Zowel wat betreft de invulling van dit traject als ook de verschillende mogelijkheden waarop u daar als werkgever handen en voeten aan kunt geven. Voor de werknemer verschaft een arbeidsdeskundige toetsing helderheid over de verwachtingen die hij kan hebben met betrekking tot terugkeer naar, al dan niet het eigen werk.

Contact

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke deskundigen van Terzet? Wij geven graag een persoonlijke toelichting of zenden u aanvullende informatie.

telefoon: 033 43 20 230
fax: 033 43 20 233
e-mail: arbeid@terzet.nl