Activiteiten

Terzet is actief op het veelomvattende terrein van arbeidsgeschiktheidvraagstukken. De dienstverlening richt zich voornamelijk op een aantal specifieke deelgebieden van arbeidsgeschiktheid zoals verzuimbegeleiding, beoordeling arbeidsgeschiktheid, ergonomie, reïntegratie, causaliteitsonderzoek en preventie. 

De visie van Terzet is gefundeerd op drie pijlers:

Deskundigheid

Vraagstukken op het gebied van arbeidsgeschiktheid vereisen een grote mate van deskundigheid. Het gaat immers om het inkomen en functioneren van mensen met een tijdelijke of blijvende beperking in hun werk. Dit vereist dan ook maatwerk door ervaren arbeidsdeskundigen. 

Kwaliteit

Terzet werkt volgens vastgelegde werkprocessen waardoor de kwaliteit van de geleverde diensten optimaal is verankerd. Deze processen worden uitgevoerd door vakbekwame arbeidsdeskundigen en ergonomen. Terzet borgt hiermee de zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Onafhankelijkheid

Deskundigheid en kwaliteit gaan gepaard met onafhankelijkheid. Een deskundig en kwalitatief advies mist zijn doel wanneer de dienstverlenende partij afhankelijk is van een derde partij. Terzet stelt zich daarom onafhankelijk op. 

De missie van Terzet is: 

Deskundig, kwalitatief en onafhankelijk diensten verlenen waardoor de balans in de driehoek tussen Mens-Werk-Inkomen kan worden voortgezet, hersteld of geoptimaliseerd.  

Opdrachtgevers van Terzet zijn verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken, advocaten, letselschadespecialisten, de ombudsman, gemeenten en bedrijven.

Contact

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke deskundigen van Terzet? Wij geven graag een persoonlijke toelichting of zenden u aanvullende informatie.

telefoon: 033 43 20 230
fax: 033 43 20 233
e-mail: arbeid@terzet.nl