Ergonomie

De werkbelasting, -houding en de plaats van het werk kunnen leiden tot belemmeringen van (arbeids)mogelijkheden en/of werkvreugde. Langdurige overbelasting kan zelfs leiden tot onherstelbare beschadigingen en arbeidsongeschiktheid. Een werkplek die niet op de juiste wijze is ingericht kan op de lange termijn negatieve effecten geven. Door het tijdig inzetten van een ergonoom kunnen betrokkenen (werkgevers en werknemers) daarvan bewust worden gemaakt.

Ergonomen van Terzet worden vaak ingezet voor:

  • werkplekanalyse
  • formuleren van uitgangsposities voor aanpassingen in houding
  • werkplekaanpassing
  • houdings- en belastingsonderzoek
  • ontwerpen van nieuwe producten
  • ergonomische advisering bij verbouw en nieuwbouw
  • advisering ‘on the job’
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • workshops ergonomie

Het bovenstaande wordt uitgevoerd door ervaren en hooggekwalificeerde ergonomen van Terzet.

Contact

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke deskundigen van Terzet? Wij geven graag een persoonlijke toelichting of zenden u aanvullende informatie.

telefoon: 033 43 20 230
fax: 033 43 20 233
e-mail: arbeid@terzet.nl