Re-integratiewerkscan

Wanneer er fysieke en/of psychische belemmeringen zijn om de oorspronkelijke werkzaamheden uit te voeren is het advies van een arbeidsdeskundige onontbeerlijk. Een deskundige van Terzet maakt een plan middels de door Terzet ontwikkelde methode ‘TERug aan ZET’. Dit plan komt tot stand middels gesprekken met de betrokken persoon en andere betrokkenen zoals de werkgever. 

Een concreet plan tot re-integratiemogelijkheden wordt aan partijen voorgelegd om tot besluitvorming te kunnen komen. Hierbij wordt de noodzaak voor de volgende aspecten beoordeeld:

  • beroepskeuzetest en advies
  • individuele werkplekaanpassing
  • (tijdelijke) functieaanpassing
  • zoeken naar vacatures
  • motiveren en stimuleren
  • initiëren scholing
  • overleg met externe instanties en werkgevers.

 

Contact

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke deskundigen van Terzet? Wij geven graag een persoonlijke toelichting of zenden u aanvullende informatie.

telefoon: 033 43 20 230
fax: 033 43 20 233
e-mail: arbeid@terzet.nl